آمبولانس برون شهری با مراقبت ویژه

آمبولانس برون شهری با مراقبت های ویژه

هر آمبولانسی بایستی یک سری تجهیزات و امکانات استاندارد اورژانسی را دارا باشد و آمبولانس های آذرنجات با تجهیزات کامل icu&ccu و با اکیپ مجرب درمانی در انتقال بیش از پیش سلامت بیمار شما را تضمین می نماید.

ساعت های کار اداری

  • شنبه تا چهار شنبه 8.00 – 21.00
  • پنج شنبه 8.00 – 20.00
  • جمعه فقط امور درمانی
آمبولانس خصوصی
مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ، به مراکزی اطلاق می شود که به صورت شبانه روزی با هدف ارائه خدمات آمبولانس ، و جهت حمل و نقل بیماران غیر اورژانس تاسیس می گردد.
jpg.
آمبولانس خصوصی چیست:

آمبولانس خصوصی چیست:

مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ، به مراکزی اطلاق می شود که به صورت شبانه روزی و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و اورژانس فوریت های پزشکی پس از اخذ مجوزهای قانونی ( موافقت اصولی-تاییدیه اورژانس کشوری-تاییدیه اداره اماکن و راهور-تاییدیه مرکز بهداشت استان-تاییدیه اورژانس تبریز-تاییدیه اداره استاندارد-تاییدیه وزارت صنعت و معدن-پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی ) ، با هدف ارائه خدمات آمبولانس ، و جهت حمل و نقل بیماران غیر اورژانس تاسیس می گردد و تابع مفاد آیین نامه و سایر مقررات ذیربط می باشد.
انواع آمبولانس های آذرنجات
انواع آمبولانس های آذرنجات
 A آمبولانس های تیپ
 B آمبولانس های تیپ
 C آمبولانس های تیپ
آمبولانس هوایی
ویژگی های آمبولانس های مرکز
ویژگی های آمبولانس های مرکز
دسترسی به داروهای استاندارد آمبولانس
سیستم مسیریابی سریع بیمارستان ها
استفاده از کادر اورژانسی مجرب
انتقال بیمار به تمامی نقاط کشور