رادیولوژی پرتابل در منزل

رادیولوژی پرتابل در منزل آذرنجات

تیم پرستاری و پزشکی آذرنجات در راستای افزایش حوزه خدمات رسانی به بیماران اقدام به خدمات دهی در رادیولوژی پرتابل در منزل با همکاری مراکز مجاز رادیولوژی نموده است امیدواریم که تمامی امکانات را جهت رفاه بیماران در منزل فراهم آوریم.

ساعت های کار اداری

  • شنبه تا چهار شنبه 8.00 – 21.00
  • پنج شنبه 8.00 – 20.00
  • جمعه فقط امور درمانی
راديولوژي در منزل يعني:
-  عدم معطلي و خستگي بيمار در ترافيك و نوبت مراكز درماني 
- حفظ آرامش بيمار
- كاهش خطرات ناشي از انتقال بيمار 
- حذف هزينه انتقال بيمار به مراكز درماني 
- تحويل راديوگرافي بلافاصله پس از انجام و مراحل پروسس
jpg1.
رادیولوژی پرتابل در منزل آذرنجات

رادیولوژی پرتابل در منزل آذرنجات

بيماراني كه انتقالشان به مراكز درماني دشوار است ديگر نياز به تحمــــــل رنج جابجائي نداشته، بلکه راديولوژي را به بالينشان مي آوريم. بدین منظور دستگاه هائي با قدرت بالا جهت تهيه تمام راديوگرافي ها با کيفيت عالي بصورت ديجيتال همراه با ارائه کلیشه راديوگرافي بر روی فیلم رادیولوژی و همچنین در صورت نیاز ارسال رادیوگرافی برای پزشک معالج در هر نقطه از تبریز از طریق سایت و یا تلفن همراه فراهم آورده ایم.

مفتخريم اولين مركز راديولوژي ديجيتال پرتابل را به شما معرفی کنیم.